Tlačné remorkéry

Tlačnými remorkérmi realizujeme transport bezmotorových plavidiel so širokým využitím. Umožnujú všetky druhy lodnej prepravy.


Transport veľkoobjemových tekutých tovarov

Transport realizujeme pomocou tlačných remorkérov certifikovaných ADN, ktoré spĺňajú všetky normy na prepravu ropných látok.


Transport veľkoobjemových suchých tovarov

Transport realizujeme pomocou plavidieľ so samostatnými motorovými jednotkami alebo tlačnými remorkérmi.


Transport nadrozmerných nákladov

Transport realizujeme pomocou jedných z najväčších plavidieľ nachádzajúcich sa na Dunaji  so samostatnými motorovými jednotkami a vlastnými spúšťacími RoRo rampami. Ďalšou z prepravných možnosťí sú RoRo krabice s použitím tlačného remorkéra.


Kontajnerová doprava

Ukazuje sa, že pri kontajnerovej  riečnej doprave je výhodné použiť RoRo plavidlá. Naše RoRo katamarány sú schopné odviesť až 180 kontajnerov štandardnej veľkosti.