Preskočiť na obsah Skip to footer

Vo firme JDK  sa venujeme komplexnému riešeniu lodnej dopravy v Európe, čo zahŕňa prepravu veľkoobjemových nákladov, transport nadrozmerných tovarov a turizmus.

Dôležitou súčasťou firmy sú konštrukcie, opravy a servis plavidiel, ktorým sa venujeme už od roku 1998.

Naše služby a plavidlá taktiež poskytujeme pri budovaní a servisných prácach vodných stavieb.

Európske riečne cesty

Vodná doprava

Vodné cesty spájajú najdôležitejšie dopravné uzly v celej Európe, vďaka čomu sú obľúbeným spôsobom prepravy tovaru na veľké vzdialenosti. K výhodám vodnej dopravy patrí možnosť prepravy tovaru vo veľkom, dobrý pomer ceny a hmotnosti a vyhnutie sa komplikáciám na cestách a koľajniciach pri preprave nadrozmerného nákladu.

JDK ponúka služby:

pri preprave
konzultáciám
príprava dopravných dokumentov
sprostredkovatenie tovarov

Europa (11)
Ton
8080808080

Celková kapacita plavidiel na prepravu

Nákladných jednotiek
8080

Ročne opravené plavidlá za rok

Mosty a viac

Vodné stavby

sú významnou súčasťou riečnej siete. Umožňujú nám efektívne spájať rôzne regióny krajín, rozvíjať ich infraštruktúru a tým zabezpečiť ich výhodnú pozíciu na trhu. Pri budovaní a servisných prácach vodných diel, mostov a ďalších vodných stavieb poskytujeme poradenstvo a vodnú techniku potrebnú pre úspešné a plynulé ukončenie Vášho projektu.

JDK ponúka služby:

budovanie
projektovanie
konzultácie
merania
manipulovať s nadmerným, ťažkým alebo akýmkoľvek náročným nákladom
povolenia na vodných cestách

20221201_122031
Mosty
80

Výstavby nových mostov, pri ktorých sa JDK zúčastňovalo

Projekty vodných stavieb
80

Projekty vodných stavieb, pri ktorých sa JDK zúčastňovalo

od 1998

stavby, opravy a servis plavidiel

Dlhodobé skúsenosti zo strojárenského lodného priemyslu využívame pri konštrukcií, servisných prácach či prestavbách riečnych plavidiel podľa klasifikácie lodí GL a BV, ktorým sa venujeme od roku 1998. V JDK sa špeciálne venujeme projektom, dodávkam a montážam pre tankové člny podľa štandardov klasifikácie ADN a ADNR. V prípade problémov radi poskytneme konzultáciu.

JDK ponúka služby: v budovaní konvertovanie prestavba opravovanie servisovanie konzultácie príprava dokumentov
asasasas-012
priemer
8080

Ročne opravených plavidiel

Kontaktujte nás

Máte otázky?
Ozvite sa!

    © 2024. JDK ship service