Vo firme JDK  sa venujeme komplexnému riešeniu lodnej dopravy v Európe, čo zahŕňa prepravu veľkoobjemových nákladov, transport nadrozmerných tovarov a turizmus. 

Naše služby a plavidlá taktiež poskytujeme pri budovaní  a servisných prácach vodných stavieb. 

Dôležitou súčasťou firmy sú konštrukcie, opravy a servis plavidiel, ktorým sa venujeme už od roku 1998.

Lodná doprava - Vodné cesty spájajú najdôležitejšie transportné uzly naprieč celou Európou. Preto sú s obľubou využívané pri doprave tovarov na veľké vzdialenosti. Výhodou lodnej dopravy je množstvo prepravovaného tovaru, jeho nízky pomer cena/hmotnosť a vyhnutie sa komplikáciam na cestách či železniciach pri preprave nadrozmerných nákladov.

Vodné stavby sú významnou súčasťou riečnej siete. Umožnujú nám efektívne spájať rôzne regióny krajín, rozvíjať ich infraštruktúru a tým zabezpečiť ich výhodnú pozíciu na trhu. Pri budovaní a servisných prácach vodných diel, mostov a ďalších vodných stavieb poskytujeme poradenstvo a vodnú techniku potrebnú pre úspešné a plynulé ukončenie Vášho projektu.

Konštrukcie a opravy plavidieľ poskytujeme od roku 1998. Využívame pri nich bohaté skúsenosti zo strojárenského lodného priemyslu. V JDK sa špeciálne venujeme projektom, dodávke a montáži pre tankové člny. V prípade problémov radi poskytneme konzultáciu.