Preskočiť na obsah Skip to footer
JDK SHIPSERVICE

Komplexné riešenie lodnej dopravy v Európe

čo zahŕňa prepravu veľkoobjemových nákladov, transport nadrozmerných tovarov a turizmus.

  • Lodná doprava
  • Vodné stavby
  • Konštrukcie a opravy plavidiel
Europa (6)
Tón
8080808080

Celková kapacita plavidiel na prepravu

Priemerne
8080

Ročne opravené plavidlá

JDK

Naša špecializácia

Lodná doprava

Vodné cesty spájajú najdôležitejšie transportné uzly naprieč celou Európou. Preto sú s obľubou využívané pri doprave tovarov na veľké vzdialenosti. Výhodou lodnej dopravy je množstvo prepravovaného tovaru, jeho nízky pomer cena/hmotnosť a vyhnutie sa komplikáciam na cestách či železniciach pri preprave nadrozmerných nákladov.
Viac

Vodné stavby

Sú významnou súčasťou riečnej siete. Umožnujú nám efektívne spájať rôzne regióny krajín, rozvíjať ich infraštruktúru a tým zabezpečiť ich výhodnú pozíciu na trhu. Pri budovaní a servisných prácach vodných diel, mostov a ďalších vodných stavieb poskytujeme poradenstvo a vodnú techniku potrebnú pre úspešné a plynulé ukončenie Vášho projektu.
Viac

Konštrukcie a opravy plavidiel

Dlhodobé skúsenosti zo strojárenského lodného priemyslu využívame pri konštrukcií, servisných prácach či prestavbách riečnych plavidiel podľa klasifikácie lodí GL a BV, ktorým sa venujeme od roku 1998. V JDK sa špeciálne venujeme projektom, dodávkam a montážam pre tankové člny podľa štandardov klasifikácie ADN a ADNR. V prípade problémov radi poskytneme konzultáciu.
Viac