Preskočiť na obsah Skip to sidebar Skip to footer

Vodné stavby

sú významnou súčasťou riečnej siete. Umožnujú nám efektívne spájať rôzne regióny krajín, rozvíjať ich infraštruktúru a tým zabezpečiť ich výhodnú pozíciu na trhu. Pri budovaní a servisných prácach vodných diel, mostov a ďalších vodných stavieb poskytujeme poradenstvo a vodnú techniku potrebnú pre úspešné a plynulé ukončenie Vášho projektu.

Projekty za účasti JDK