Preskočiť na obsah Skip to footer
Mix (1)

Vodné cesty spájajú najdôležitejšie transportné uzly naprieč celou Európou

Lodný transport

 JDK  sa venujeme komplexnému riešeniu lodnej dopravy v Európe, čo zahŕňa prepravu veľkoobjemových nákladov, transport nadrozmerných tovarov a turizmus.

Vodné stavby

Umožnujú nám efektívne spájať rôzne regióny krajín, rozvíjať ich infraštruktúru a tým zabezpečiť ich výhodnú pozíciu na trhu. Pri budovaní a servisných prácach vodných diel, mostov a ďalších vodných stavieb poskytujeme poradenstvo a vodnú techniku potrebnú pre úspešné a plynulé ukončenie Vášho projektu.

Konštrukcie a opravy

Dlhodobé skúsenosti zo strojárenského lodného priemyslu využívame pri konštrukcií, servisných prácach či prestavbách riečnych plavidiel podľa klasifikácie lodí GL a BV, ktorým sa venujeme od roku 1998. V JDK sa špeciálne venujeme projektom, dodávkam a montážam pre tankové člny podľa štandardov klasifikácie ADN a ADNR. V prípade problémov radi poskytneme konzultáciu.